Bestyrelses referat 24/4 2019

 

Tilstedeværende er følgende. Sune Henrik Lasse helle Klaus og jan og Henning,

Formand laver referat af bestyrelsesmødet.

Dagsorden bliver gennem gået.

Pris ændring for ikke medlemmer

Klaus vil hæve skydning for ikke medlemmer af 200m banen til 100kr efter 1/8 skal meddeles på hjemmesiden. Sune opdaterer hjemmesiden Klaus laver meddelelse og hænger op på banen.

Økonomi for foreningen

Henrik (Kassereren) beretter om hvordan økonomien i foreningen ser ud og at vi pt er 151 medlemmer

Aftale med nabo

Formand beretter om der er en aftale med nabo om sprøjtning af ukrudt op af 200m volden.

Arbejds weekend

Vi snakker om Arbejdsdage og aktivitet Skydebane skilte skal sættes op ved 50 og på 200m bane. Der bliver indkøbt flere skilte som vil blive sat op i arbejdes weekenden.

Vi gennem går hvad der skal laves i arbejdsweekenden Formanden har lavet en liste med div. Opgaver.

Henning tilbyder at hente div. Materialer hos xl.

Vi laver en liste på materialer hvad der skal købes ind.

Konkurrence. Sommerstævne

Henning, Helle, Lasse og Sune kommer så vi må finde ud af hvad vi gør.

Skydeleder uddannelsen

Mangler stadig for nogle baneformænd. Forventer at alle baneformænd har taget kurset inden Sommerstævnet.

Meddelelser fra KHIF Formanden beretter om hvad der forgår i hovedforeningen.